เหนื่อย

0 ความคิดเห็น
เหนื่อย...
ช่วงนี้เหนื่อยกับหลายอย่างจริงๆ
แต่ก็ต้องสู้ต่อไป
เพื่ออิสรภาพทางการเงิน
ต่อไปต้องมีอะไรดีกว่านี้สิใช่ไหม...
ต่อไปไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้แล้ว
จริงๆอยากเขียนอะไรหลายๆอย่างแต่สมองมันล้า
เกินไปที่จะเขียนอะไรแล้ว

If you like this post, please share it!
Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

No Response to "เหนื่อย"

แสดงความคิดเห็น