Welcome To mysite

i'm person with highly passion

We have Move

0 ความคิดเห็น
เข้าสู่บล็อกใหม่ของเรา

เร็วกว่า ดีกว่า สะดวกกว่า

คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเข้าสู่บล็อกใหม่หรือคลิกที่ลิงค์โดยตรง
http://roines.me


ปัญหาเรื่องงาน

0 ความคิดเห็น


ตอนนี้ปัญหาเรื่องงานเพียบเลย
เราไม่สามารถทำให้คนทำทำงานให้ได้ตามเวลาที่กำหนด 
จะทำอย่างไรดีหว่า....เบื่อจริง