จะเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้านาย

0 ความคิดเห็น


จะเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้านาย

รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

“โตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคน นายคน” นี่คือคำอวยพรของผู้ใหญ่ สมัยก่อนที่ชอบอวยพรให้เด็ก ๆ หรือลูกหลาน ได้ก้าวหน้าในอนาคตมีตำแหน่งหน้าที่ ที่มีเกียรติ คือได้เป็นเจ้าคน นายคน ซึ่งหมายถึง การเป็นข้าราชการที่มียศสูงนั่นเอง และคนที่มียศมีตำแหน่งจะได้รับการยกย่อง เชื่อถือและให้เกียรติ จะพูด จะสั่งอะไรคนก็ยินดีปฏิบัติตามทุกอย่าง คนจึงใฝ่ฝันที่จะรับราชการและต้องการยศสูง ๆ เพื่อจะได้เป็นเจ้าคน นายคน

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ลักษณะของการเป็นเจ้านายในอดีตเริ่มเปลี่ยนแปลง มาเน้นที่ความเป็นผู้นำ เพราะมีความเชื่อว่าความเป็นผู้นำจะช่วยสร้างความสำเร็จ ความก้าวหน้าให้กับองค์กรในระยะยาวมากกว่าการเป็นเจ้านาย เนื่องจาก ถ้าเป็นเจ้านายจะชอบใช้อำนาจข่มขู่ ไม่ฟังคนอื่น เก่งคนเดียว ถูกคนเดียว ทำให้ขาดความร่วมมือจากคนอื่น ถ้าหมดยศหมดตำแหน่งเมื่อไร จะขาดคนรัก คนศรัทธา มีตัวอย่างให้เห็นมากมาย ทิศทางที่พึงปรารถนาของผู้บริหารยุคใหม่ จึงชี้แนะว่า “จงเป็นผู้นำอย่าเป็นเจ้านาย โดยเปรียบเทียบลักษณะของผู้นำและเจ้านายไว้ดังนี้

  1. เจ้านาย ชอบบังคับ (The boss drives his men)

   ผู้นำ จุดประกาย (The leader inspires them)

  1. เจ้านาย ชอบอาศัยอำนาจ (The boss depend on authority)

   ผู้นำ อาศัยศรัทธา (The leader on good will)

  1. เจ้านาย ชอบแผ่อำนาจให้กลัว (The boss evokes fear)

   ผู้นำ แผ่เมตตา (The leader radiates love)

  1. เจ้านาย สั่งทำให้ “ฉัน” (The boss says “I”)

   ผู้นำ เรามาร่วมกันทำ (The leader says “we”)

  1. เจ้านาย มักหาว่าใครผิด (The boss shows who is wrong)

   ผู้นำ จะดูว่าอะไรผิดและทำให้เกิดปัญหา (The leader shows what is wrong)

  1. เจ้านาย สั่งการ (The boss knows how it is done)

   ผู้นำ ชี้แนะ (The leader shows how to do it)

  1. เจ้านาย ชอบขู่ให้ทำงาน (The boss abuses men)

   ผู้นำ จะร่วมทำงาน (The leader uses them)

  1. เจ้านาย บังคับให้เคารพ (The boss demands respect)

   ผู้นำ สร้างบารมีให้เกรงใจ (The leader commands respect)

  1. เจ้านาย ทำให้การทำงานน่าเบื่อ (The boss makes work drudgery)

   ผู้นำ ทำให้เป็นสุขในการทำงาน (The leader makes it fine)

ลักษณะของเจ้านายและผู้นำข้างต้น คงเป็นทางเลือกให้นักบริหารนำมาใช้

ถ้าอยากเป็นผู้มีอำนาจ รองใช้อำนาจ ด้วยเกรงว่าจะไม่มีใครปฏิบัติตาม ก็เลือกเป็นเจ้านายตามใจชอบ

แต่ถ้าอยากมีเพื่อร่วมงาน ทำงานด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข สร้างบารมีให้คนอื่นเกรงใจ เต็มใจทำงานด้วยความเต็มใจ ก็ควรเลือกบทบาทเป็นผู้นำ

เมื่อเลือกทางใด ผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามกรรมหรือการกระทำในทางเลือกนั้น

ท่านคงเลือกเอง และรับกรรมเองหรือจะเลือกทั้งสองอย่างก็คิดเอาเองนะครับ

If you like this post, please share it!
Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

No Response to "จะเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้านาย"

แสดงความคิดเห็น