บุคคลแห่งแรงบันดาลใจ.

0 ความคิดเห็น

บุคคลแห่งแรงบันดาลใจ...
บุคคลแห่งแรงบันดาลใจ


บุคคลแห่งแรงบันดาลใจเปรียบเหมือน hero สำหรับเรา


ทำไมต้องมีแรงบันดาลใจ


เหมือนเข็มทิศว่าเรามุ่งหวังไปที่ไหน อย่างไร


บุคคลแห่งแรงบันดาลใจ มีประโยชน์อย่างไร


ใช้ในการปรับทัศนคติของตนเอง ในทุกๆเรื่อง ผ่านแนวความคิดนั้นๆที่เขาสื่อออกมาCase Study


เราเองตอนแรกมีแนวคิดแบบมนุษย์กระป๋องมาก คือเรียนทำงาน ได้เงิน 30K คงอย่างเยอะ แล้ว ตัวเองเราเองชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ หนังสือแนวจิตวิทยา

แล้วในวันหนึ่งเราก็พบหนังสือ series ของ Richdad เป็นหนังสือเล่มแรกที่เราอ่านเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคล


แล้วเป็นอย่างไร


ชีวิตเราไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยตั้งแต่วันนั้น.....


หาเงินได้เยอะขึ้น..สบายขึ้นมากมาย..


แล้วเขาก็กลายเป็นแรงบันดาลใจของเรา..

If you like this post, please share it!
Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

No Response to "บุคคลแห่งแรงบันดาลใจ."

แสดงความคิดเห็น