สวยหรือไม่สวย

0 ความคิดเห็น
สวยไม่สวย ดูดีหรือไม่ดูดี
เรื่องพวกนี้มันเป็นนามธรรมมากๆ ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคนนี้สวยที่สุดหรือยัง
ดีที่สุดหรือยัง
มันต้องใช้ใจวัดเอาละ
If you like this post, please share it!
Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

No Response to "สวยหรือไม่สวย"

แสดงความคิดเห็น