Inside Steve's Brain

0 ความคิดเห็น
เป็นหนังสือที่บอกถึงแนวคิดของ Steve Jobs ซึ่งถ้าหากใครคิดจะอ่านจริงๆจังๆละก็แนะนำอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะ ได้แนวคิดตรงๆจากผู้เขียนเลยว่าต้องการสื่อถึงอะไรไม่ต้องผ่านคนกลาง(คนแปลอีกที) หนังสือเล่มนี้มีทำให้เข้าใจความเป็น สตีฟมากขึ้น
อ่านแล้วจะทึ่งในความสามารถของผู้ชายคนนี้
ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่
If you like this post, please share it!
Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! reddit

No Response to "Inside Steve's Brain"

แสดงความคิดเห็น